Federacje

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłata startowa :

  • 60 PLN za start w jednej kategorii wiekowej ;
  • ZAWODNICY

W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy spełniający poniższe warunki:

  • zrzeszeni w klubach posiadających licencję ITF lub PZTKD posiadający stopień min. 6 kup;
  • posiadający aktualne badania lekarskie potwierdzone wpisem do książeczki(licencji) zawodnika;
  • Posiadanie aktualnego ubezpieczenia NW;
  • Organizator zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN za każdą zmianę w aplikacji po terminie zgłoszeń;
  • Kluby  mogą zgłosić sędziego po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora. Koszty zakwaterowania oraz transportu pokrywa klub, natomiast ryczałt sędziowski wypłaca organizator

 

  • KLUBY, SĘDZIOWIE

 Kluby,  które zgłoszą powyżej 5 zawodników muszą zgłosić przynajmniej 1 sędziego; powyżej 10 zawodników przynajmniej 2 sędziów; powyżej 20 zawodników przynajmniej 3 sędziów;

Koszty zakwaterowania i wyżywienia sędziów oraz ryczałt sędziowski pokrywa organizator natomiast transport zapewnia klub;

Uwaga! W przypadku braku sędziego klub zobowiązany jest wpłacić do organizatora kwotę  200 zł  za każdego  brakującego sędziego;

XI Mazovia Master Cup

 

Programy szkoleniowe
Matsogi

Sponsorzy


 

 

 

 

 

 

Patronat medialny

 

 

 

Współpraca